Obor

Učitelství anglického jazyka

Fakulta
Fakulta filozofická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P
NMgr
2

Co tě naučíme?
Připravíme tě kompletně na profesní dráhu učitele anglického jazyka. Naučíme tě skvěle komunikovat, přizpůsobovat výuku, identifikovat potřeby studentů vycházející z měnícího se kulturního a socio-ekonomického kontextu, reflektovat je a pružně na ně reagovat konkrétními vzdělávacími postupy a strategiemi. Naučíme tě, jak používat a přizpůsobovat učební materiály, rozvíjet kritické myšlení žáků, respektovat jejich individuální potřeby a motivovat je. Budeš se orientovat nejen v jazyce, ale i v kultuře a literatuře anglicky mluvících zemí.

Čím budeš?
Angličtinu budeš ovládat na úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce. Budeš kvalifikován pro práci učitele na základní škole nebo v nižších třídách víceletého gymnázia, v jazykových školách a dalších vzdělávacích institucích veřejného i soukromého sektoru.