Obor

Technologie výroby a zpracování polymerů

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P
NMgr
2

Co tě naučíme?
Získáš znalosti v oblasti makromolekulární chemie, technologie výroby a zpracování polymerů, technologie výroby a aplikace nátěrových hmot. Vyznáš se v hodnocení termoplastů, reaktoplastů a dalších kompozitů, naučíme tě orientovat se v chemii pigmentů nebo ochraně materiálů. Navíc získáš potřebné ekonomicko-manažerské dovednosti, které se na žádné pozici neztratí.

Čím budeš?
Absolventi najdou své místo ve výzkumných institucích a ve firmách zaměřených na výrobu a zpracování polymerů, kompozitních materiálů a nátěrů. Pracovat můžeš v podnicích chemického, farmaceutického nebo potravinářského průmyslu, na pozicích středního managementu nebo jako výzkumný pracovník. Naučíme tě, jak jednat s lidmi, jak pracovat s nejmodernějšími softwary a ovládat cizí jazyky. Díky tomu se neztratíš jako manažer ve firmě nebo jako obchodník u domácích i zahraničních firem.

Obrázek obor: 2801T009