Obor

Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů

Fakulta
Dopravní fakulta Jana Pernera
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P K
Bc
3

Co tě naučíme?
Studiem tohoto oboru získáš teoretické a praktické znalosti z řízení a organizace osobní a nákladní dopravy v rámci České republiky i v zahraničí. Také získáš znalost z oblasti logistiky, jako je zbožíznalství, balení, skladování, manipulace se zbožím. Naučíš se nezbytné základy práva, marketingu a ekonomie. Seznámíš se s nejnovějšími informačními a komunikačními prostředky, nebudou ti cizí jednotlivé tipy dopravních prostředků. Tyto vědomosti budeš moci dále uplatnit v praktické části výuky, kterou ti naše fakulta poskytne v podobě odborných exkurzí, praxí a stáží v jedné z mnoha partnerských firem. Výuka navíc probíhá ve specializovaných učebnách a ve vlastním plně vybaveném dopravním sále. Jako student se budeš moci podílet na realizaci výzkumných projektů.

Čím budeš?
Po absolvování studia a se ti naskytnou možnosti uplatnění v dopravních a spedičních firmách, v logistických organizacích a ve státní správě. Pracovat můžeš také jako koordinátor osobní nebo nákladní dopravy. Pokud se rozhodneš pokračovat ve studiu, nabízíme ti širokou nabídku navazujících magisterských oborů. Neváhej a začni studovat obor, který má budoucnost.