Obor

Technologie organických specialit

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P
NMgr
2

Co tě naučíme?
Základy už máš, teď tě naučíme pokročilým znalostem v oblasti fyzikální chemie, organické chemie a technologie (např. chemie a technologie barviv, výroby léčiv zařízení a procesů v organické technologii). Znalosti budeš mít také z fotochemie a bezpečnostního inženýrství. Kromě pokročilých znalostí v oblasti chemie, získáš ekonomicko-manažerské dovednosti, nepřekvapí tě specializované softwary a domluvíš se cizími jazyky. Praxi získáš v nových moderních laboratořích Fakulty chemicko-technologické.

Čím budeš?
Provozní nebo organický technolog, výzkumný pracovník, manažer… to je jen začátek výčtu pozic, které můžeš po absolvování tohoto oboru obsadit ve státních i soukromých organizacích, v malých i velkých chemických podnicích. Uplatníš se i na místech kontrolního a poradenského charakteru u českých i zahraničních firem.

Obrázek obor: 2801T007