Obor

Technická fyzikální chemie

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P
NMgr
2

Co tě naučíme?
Naučíme tě samostatně řešit vědecko-výzkumné úkoly, identifikovat jejich podstatu a umět je metodicky převést do průmyslové praxe. Získáš kvalitní vzdělání zejména v oblasti termodynamiky, reakční kinetiky, chemického inženýrství, matematiky, statistiky, ale také moderních analytických metod. Vedle teoretické výuky klademe důraz také na praktickou výuku v moderních laboratořích naší fakulty.

Čím budeš?
Našim cílem je vychovávat vzdělané a vysoce kvalifikované odborníky a zároveň sebejisté mladé lidi, kteří nebudou mít problém najít na českém i zahraničním pracovním trhu své místo. Studiem Technické fyzikální chemie získáš předpoklady pro výkon řady funkcí a činností na úrovni středního managementu technických pracovníků. Uplatnění nalezneš v různých podnicích chemického, farmaceutického nebo potravinářského průmyslu, a to jak ve výrobních, tak v dalších útvarech.

Obrázek obor: 2802T010