Obor

Sociální antropologie

Fakulta
Fakulta filozofická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P
NMgr
2

Co tě naučíme?
Podstatnými tématy, kterými se během studia budeš zabývat, jsou například: konceptuální a kritické myšlení, etnicita a nacionalismus, globalizace, migrace či komunikace. V rámci oboru existují dvě specializace – sociální a aplikovaná antropologie. Studium se rovněž zaměřuje na romský jazyk a kulturu. Díky odborným přednáškám budeš schopen kriticky analyzovat současnou situaci, navrhovat způsoby řešení problémů, realizovat komplexní projekty a aplikovat teoretické poznatky týkající se aktuálních problémů etnických menšin a konfliktů v České republice i ve světě.

Čím budeš?
Studiem oboru Sociální antropologie se nebudeš pouze zabývat teorií, ale s přehledem zvládneš také praxi. Budeš umět tvořit projekty, krizové plány obcí a regionů a podílet se na práci v neziskovém sektoru. Můžeš pracovat na pozici specialisty obecního či krajského úřadu, nevládních, hospodářských či vzdělávacích organizací, případně v médiích a sociálních službách.