Obor

Sociální antropologie

Fakulta
Fakulta filozofická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Podstatnými tématy, kterými se během studia budeš zabývat, jsou například: multikulturalismus, globalizace, nacionalismus, sociální vyloučení a integrace. Dále si osvojíš praktické dovednosti v přípravě, provedení a vyhodnocení terénního výzkumu. V rámci oboru existují tři specializace – sociální, aplikovaná a vizuální antropologie. Studium se rovněž zaměřuje na romský jazyk a kulturu.

Čím budeš?
Studiem oboru Sociální antropologie se nebudeš pouze zabývat teorií, ale s přehledem zvládneš také praxi. Získáš schopnosti k realizování výzkumů například v interkulturní komunikaci, v oblasti lidských práv a integrace menšin. Budeš umět tvořit projekty, krizové plány obcí a regionů a podílet se na práci v neziskovém sektoru. Můžeš pracovat na pozici specialisty obecního či krajského úřadu, nevládních, hospodářských či vzdělávacích organizacích, případně v médiích a sociálních službách.