Obor

Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách

Fakulta
Fakulta restaurování
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P
NMgr
2

studijní program: N8206 - Výtvarná umění | číslo oboru: 8206T131