Obor

Resocializační pedagogika

Fakulta
Fakulta filozofická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P
NMgr
2

Co tě naučíme?
Vybavíme tě speciálními dovednostmi a znalostmi pro práci pedagoga v resocializačních a reedukačních zařízeních. Budeš vědět jak vzdělávat osoby, které bojují se závislostí, páchají trestné činy nebo pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí. Naučíme tě se flexibilně se přizpůsobit měnícím se požadavkům na pedagogické pracovníky.

Čím budeš?
Odborníka, jako jsi ty, potřebují ve vězeňských zařízeních, detenčních ústavech, zařízeních postpenitenciární péče nebo v nízkoprahových zařízeních. Pracovat zde budeš moci jako pedagog nebo jako manažer.