Obor

Regionální a informační management

Fakulta
Fakulta ekonomicko-správní
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P K
Bc
3

Co tě naučíme?
Začneš teoretickým základem a jeho praktickou aplikací – získáš základy informatiky, databází a informačních systémů, spolu se základy obecné ekonomie, práva, veřejných financí a matematiky. Vedle nich si osvojíš především vědomosti ze zajímavých specializovaných předmětů věnovaných managementu, regionálním vědám, nadstandardnímu zpracování dat, rozhodování, řešení problémů v prostoru (např. kam nejlépe postavit rozhlednu) a tvorbě map. Výuka je doplněna o několik informatických předmětů zaměřených na webové aplikace, počítačové sítě či operační systémy. Samozřejmostí je zdokonalování se v cizích jazycích.

Čím budeš?
Budeš kvalifikovaný odborník, který bude moci využívat moderní informační technologie při řešení složitých problémů, při rozhodování a řízení v regionu. Budeš proto schopný zastat odpovídající funkce/pozice v regionálních orgánech typu krajský úřad, rozvojová agentura, ale stejně tak i v neziskovém a komerčním sektoru, kde jsou mnohé tvé získané znalosti a dovednosti také velmi žádané. V případě zájmu o další studium na naší fakultě můžeš pokračovat v navazujícím programu, kde se budeš více zaměřovat na rozhodování v prostoru, budeš si třeba moci vyzkoušet tvorbu aplikací podobných Google Maps.

studijní program: B6209 - Systémové inženýrství a informatika | číslo oboru: 6209R028