Obor

Organická chemie

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P
NMgr
2

Co tě naučíme?
Během studia Organické chemie si osvojíš teoretické znalosti v oblasti technického a ekonomicko-manažerského vzdělání, které je navíc doplněno o adekvátní úroveň IT znalostí a jazykové přípravy. Díky odborným dovednostem pak budeš připraven například řídit a realizovat výroby technických specialit, ale také zastávat manažerské funkce v daných oborech.

Čím budeš?
Po dokončení studia se můžeš, jako vysokoškolsky vzdělaný pracovník, uplatnit především ve výzkumných pracovištích v oboru chemie a ostatních příbuzných oborech. Budeš připraven na odborné činnosti na úrovni středního managementu menších i velkých, chemických i nechemických podniků. Tyto společnosti nabízí skvělou příležitost pro tvé budoucí uplatnění - kvalifikovaní pracovníci s profesí chemik-syntetik jsou totiž velice žádaní!

Obrázek obor: 1402T001