Obor

Německý jazyk pro odbornou praxi + Religionistika (dvouoborové studium)

Fakulta
Fakulta filozofická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Dvouoborové studium má za úkol naučit tě nutným základům dějin náboženských systémů, antropologie a literatury a výborně komunikovat v němčině i češtině. K těmto vědomostem získáš také praktické zkušenosti i teoretické poznatky z odborného překladu, účastnit se budeš odborných exkurzí a podílet se můžeš na výzkumných mezinárodních projektech.

Čím budeš?
Splněním studijního plánu a úspěšným absolvováním bakalářské zkoušky získáš kompetence k výkonu činností, které se běžně vyskytují v orgánech státní správy, samosprávy, v soukromých i obchodních firmách a agenturách se zaměřením na překladatelskou činnost nebo v redakcích. Budeš mít možnost pracovat v médiích, v oblasti poradenství pro politiky, policii či legislativu a neziskových organizacích zabývajících se náboženskou a mezikulturní spoluprací. V případě tvého zájmu o další studium si můžeš vybrat v nabídce magisterských oborů.