Obor

Management, marketing a logistika ve spojích

Fakulta
Dopravní fakulta Jana Pernera
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P K
Bc
3

Co tě naučíme?
Téměř vše probíhá online a v reálném čase. Proto je velmi důležité vědět, jakým způsobem jsou tyto procesy řízeny. Naše studium ti otevře bránu nejen do virtuálního světa elektronických komunikací, ale také do oblasti logistických, expresních, kurýrních a poštovních služeb. Získáš teoretickou průpravu v oblastech managementu, marketingu, logistiky, dopravní a spojové soustavy, informatiky, ekonomie, zasilatelství, technologie expresních a kurýrních služeb, elektronického obchodu, manažerského rozhodování a dalších potřebných disciplín. Teorie je důležitá, ale my ti ji doplníme o praktickou aplikaci formou exkurzí, projektů, případových studií a odborných praxí. Jedině tak totiž získáš opravdu kvalitní vzdělání a přípravu pro tvou budoucí kariéru.

Čím budeš?
Úspěšným absolvováním oboru Management, marketing a logistika ve spojích se budeš moci ucházet o odborné pozice v oblasti elektronických komunikací (mobilní telefonie, internet, e-commerce,
m-commerce), v logistických, kurýrních a poštovních službách, ve veřejné správě, v rámci regulačních úřadů, v poradenských subjektech či výzkumných ústavech. Také soukromý podnikatelský sektor ti nabídne mnoho příležitostí k zaměstnání. V případě, že se budeš chtít věnovat dalšímu rozvoji svých dovedností, nabízíme ti také navazující studijní program. Přijď studovat k nám obor třetího tisíciletí
a odstartuj tak svou kariéru.

studijní program: B3709 - Dopravní technologie a spoje | číslo oboru: 3708R035