Obor

Management finančních rizik

Fakulta
Fakulta ekonomicko-správní
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Absolvováním studijního oboru získáš teoretické znalosti zahrnující metody ekonomických a manažerských disciplín, matematiku, teorii pravděpodobnosti, statistiku, finanční matematiku a modelování . Dostane se ti také potřebné vzdělání z oblasti informatiky. Tyto vědomosti pak budeš moci aplikovat do činností spojených s řešením problémů finančního managementu.

Čím budeš?
Díky zvýšené poptávce po specialistech, kteří ovládají široké spektrum velkého množství přístupů vědecké analýzy pro řešení složitých rozhodovacích problémů v oblasti financí, se můžeš po skončení studia snadno uplatnit v zajímavé a nadprůměrně finančně oceněné pracovní pozici. Našim společným cílem tedy je poskytnout ti kvalitní vzdělání, aby ses v této a dalších podobných funkcích mohl úspěšně prosadit. Pokračovat můžeš v navazujícím oboru Pojistné inženýrství, dělícího se na dvě zaměření - Pojistné inženýrství a Management finančních rizik. Mnozí absolventi tohoto studia se již úspěšně uplatnili jak v bankách, tak i pojišťovnách. Absolvováním tohoto studia získáš konkurenční výhodu v konkurzech na atraktivní pracovní místa v těchto a podobných institucích.

studijní program: B6209 - Systémové inženýrství a informatika | číslo oboru: 6209R035