Obor

Komunikační a řídicí technologie

Fakulta
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P
NMgr
2

studijní program: N2612 - Elektrotechnika a informatika | číslo oboru: 2612T064