Obor

Klinická biologie a chemie

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Díky studiu Klinické biologie a chemie si osvojíš znalosti klasických chemických oborů, jako je obecná, anorganická, organická, fyzikální a analytická chemie. Naše výuka však zahrnuje i všeobecné předměty, kterými jsou např. matematika a fyzika. Odborné disciplíny z řad biologie, základů anatomie a histologie, genetiky, mikrobiologie, imunologie a toxikologie ti poskytnou nejenom teoretické, ale především praktické dovednosti, které získáš cvičením v laboratořích a odbornou praxí.

Čím budeš?
Úspěšné dokončení studia oboru Klinická biologie ti umožní pracovat v různých typech klinických laboratoří zaměřených například na analytickou chemii, biochemii, mikrobiologii, imunologii, hematologii a toxikologii. To znamená, že budeš schopen ovládat veškeré práce spojené s odběrem, zpracováním, uchováváním a analýzou biologických materiálů. S dostatečnou znalostí výpočetní a laboratorní techniky se z tebe tak stane skutečný profesionál v této oblasti.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.

Obrázek obor: 3901R017
studijní program: B3912 - Speciální chemicko-biologické obory | číslo oboru: 3901R017