Obor

Informatika ve veřejné správě

Fakulta
Fakulta ekonomicko-správní
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P K
NMgr
2

Co tě naučíme?
Získáš perfektní přehled a dovednosti v nejmodernějších informačních a komunikačních technologiích. K tomu ti navíc přidáme vědomosti z oblasti ekonomie, práva a státní správy. V průběhu studia si můžeš vybrat ze dvou zajímavých zaměření: Aplikovaná informatika nebo Informatika ve veřejné správě.

Čím budeš?
Staneš se plně kvalifikovaným informatikem, který je schopný systémově myslet, účelně zpracovávat a analyzovat data, smysluplně využívat kybernetické principy při řízení a rozhodování, efektivně provozovat a udržovat informační systémy. Najdeš uplatnění v mnoha funkcích v ekonomice a státní správě. Dokážeš navrhovat, rozvíjet a aplikovat informační a komunikační technologie pro firmu nebo úřad.