Informatika ve veřejné správě

Fakulta
Fakulta ekonomicko-správní
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P K
NMgr
2

Co tě naučíme?
Získáš perfektní přehled a dovednosti v nejmodernějších informačních a komunikačních technologiích. K tomu ti navíc přidáme vědomosti z oblasti ekonomie, práva a státní správy. V průběhu studia si můžeš vybrat ze dvou zajímavých zaměření: Aplikovaná informatika nebo Informatika ve veřejné správě.

Čím budeš?
Staneš se plně kvalifikovaným informatikem, který je schopný systémově myslet, účelně zpracovávat a analyzovat data, smysluplně využívat kybernetické principy při řízení a rozhodování, efektivně provozovat a udržovat informační systémy. Najdeš uplatnění v mnoha funkcích v ekonomice a státní správě. Dokážeš navrhovat, rozvíjet a aplikovat informační a komunikační technologie pro firmu nebo úřad.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.