Obor

Informační technologie

Fakulta
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P
NMgr
2

studijní program: N2646 - Informační technologie | číslo oboru: 1802T007