Obor

Informační a bezpečnostní systémy

Fakulta
Fakulta ekonomicko-správní
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P K
Bc
3

Co tě naučíme?
V průběhu studia získáš základní znalosti v oblastech, ve kterých se budeš pohybovat. To znamená základy ekonomiky, managementu, práva a zpravodajských technologii. Velká pozornost bude následně věnována předmětům z oblasti informačních a komunikačních technologií. Znalosti a dovednosti z oblasti ICT jsou nutné pro zvládnutí technologií využívaných v rámci klasické detektivní činnosti, konkurenčního zpravodajství a dalších podnikatelsko-zpravodajských a lobbyistických technologií. Zároveň ti tyto znalosti umožní kvalifikovaně zpracovávat a analyzovat získaná data a vytvářet závěry pro zaměstnavatele.
Součásti studiu je i krátkodobá odborná praxe a samozřejmostí je i výuka cizích jazyků.

Čím budeš?
Budeš kvalifikovaný odborník, který má potřebné znalosti a dovednosti v oblasti získávání a zpracování dat o konkurenčním prostředí. Budeš schopný zastávat takové funkce, jako je bezpečnostní auditor, bezpečnostní analytik a prognostik, bezpečnostní technický projektant, bezpečnostní poradce, bezpečnostní organizační a režimový projektant, pracovník a manažer konkurenčního zpravodajství a detektivní ochrany ekonomických zájmů apod.
Tvým zaměstnavatelem mohou být vedle orgánů samosprávy (funkce v referátu regionálního rozvoje, referátu investic, referátu výstavby, referátu obrany a ochrany, funkce tajemníka) i komerční subjekty a orgány státní správy, které řeší problemastiku investic, tvorby prognóz, ekonomické subjekty zřízené orgány samosprávy jakož i instituce zabývající se problematikou bezpečnosti (bezpečnostní průmysl, systém záchranné služby, obecní – městská policie, policie ČR, tajné služby).