Obor

Filozofie

Fakulta
Fakulta filozofická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P
NMgr
2

Co tě naučíme?
Studium filosofie se věnuje zejména etice, politickému myšlení, tomu, jak funguje věda a vzdělávání obecně. Naučíš se kriticky myslet a správně argumentovat. Vykročíš ze stínu dějin a zorientuješ se v minulém a současném českém i světovém myšlení. Vybrat si můžeš z celé řady volitelných předmětů, včetně těch vedených v angličtině, němčině či francouzštině. Podílet se můžeš na organizaci workshopů, konferencí a výzkumných projektů.

Čím budeš?
Jako univerzálně vzdělaný člověk se uplatníš všude tam, kde se pracuje s řečí nebo slovem, tj. např. v regionální, státní a evropské správě, v oblasti vzdělání a výchovy, v institucích zabývajících se výchovou, vědou nebo politikou. Uplatnění najdeš ve formálních i neformálních ziskových i neziskových organizacích zaměřených na výchovu a vzdělávání. Otevřeno budeš mít ve školách, nakladatelstvích, nadacích a státních i nadnárodních úřadech.