Obor

Filozofie

Fakulta
Fakulta filozofická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Studium filosofie se věnuje zejména etice, politickému myšlení, tomu, jak funguje věda, univerzity a vzdělávání obecně. Naučíš se kriticky myslet a správně argumentovat. Vykročíš ze stínu dějin a zorientuješ se v minulém a současném českém i světovém myšlení. Podílet se můžeš na organizaci konferencí, workshopů a spolupracovat s námi můžeš na výzkumných projektech.

Čím budeš?
Jako univerzálně vzdělaný člověk se uplatníš všude tam, kde se pracuje s řečí nebo slovem, tj. např. v regionální, státní a evropské správě, v oblasti vzdělání a výchovy, v institucích zabývajících se sebevzděláváním, vědou nebo politikou. Uplatnění najdeš ve formálních i neformálních ziskových i neziskových organizacích zaměřených na výchovu a vzdělávání.