Obor

Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě

Fakulta
Dopravní fakulta Jana Pernera
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P K
Bc
3

Co tě naučíme?
Mimo teoretických poznatků z oblasti matematiky, fyziky, informačních technologií, ekonomie, dopravní techniky a samozřejmě elektrotechniky a elektroniky, tě na tomto technickém oboru naučíme také to, jak je efektivně aplikovat do praxe. Výběrem alternativních předmětů získáš hlubší specializaci buď na silnoproudou, nebo slaboproudou větev. V obou případech budeš znát například to, jak fungují sdělovací, napájecí a zabezpečovací systémy či elektrické pohony silničních a kolejových vozidel.

Čím budeš?
Chceme, aby se naši studenti byli schopni prosadit ve svém pracovním životě, a my jim to pomocí kvalitního vzdělání umožňujeme. Absolvováním studijního oboru Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě tak budeš mít potřebné dovednosti k plnění úkolů na odborných pozicích ve firmách, které se zabývají provozem, údržbou a rekonstrukcemi kolejových či silničních vozidel, železničních tratí, zabezpečovací a sdělovací techniky nebo napájecích systémů v dopravě. Nastartuj svou kariéru v elektrotechnice a dej tak svému studiu cíl!