Obor

Ekonomika a management podniků chemického průmyslu

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Studiem oboru Ekonomika a management podniků chemického průmyslu získáš velmi cenné teoretické vědomosti v oblastech, jako je v prvé řadě ekonomika a management, dále pak základy chemie, chemické a potravinářské technologie, výpočetní techniky a informatiky. Mimo jiné také klademe důraz na zdokonalení odborného anglického jazyka a praktickou výuku, například formou cvičení, řešení případových studií a výzkumů v podnikové praxi.

Čím budeš?
Po úspěšném dokončení studia budeš připraven uplatnit se například na pozicích středního managementu v podnicích chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu. Díky kvalitnímu vzdělání, které našim studentům poskytujeme, budeš schopen zastávat profese v oblastech výroby, marketingu, obchodu, logistiky nebo rozjet svou vlastní podnikatelskou činnost. V případě zájmu o pokračování ve studiu některého z příbuzných navazujících oborů na naší fakultě, si můžeš vybrat ze široké nabídky.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.

Obrázek obor: 2807R015