Obor

Ekonomika a management podniků chemického průmyslu

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P
NMgr
2

Co tě naučíme?
Soustavnou přípravou při studiu Ekonomiky a managementu podniků chemického průmyslu získáš potřebné vzdělání a dovednosti v oblastech, jako je např. obecná ekonomie, management, aplikovaná a ekonomická statistika a právo. Formou řešení případových studií, manažerských simulačních her a odborných praxí u předních tuzemských zaměstnavatelů si osvojíš také praktické zkušenosti.

Čím budeš?
Úspěšným dokončením studia budeš plně připraven k výkonu technicko-ekonomických a manažerských pozic v podnicích, které se zabývají činnostmi v oblasti chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu. Jako absolvent najdeš uplatnění ve funkcích na úrovni středního i vrcholového managementu ve výše zmíněných útvarech, ale také ve státních a samosprávných orgánech, případně také ve finančních institucích.

Obrázek obor: 2807T015