Obor

Dopravní stavitelství

Fakulta
Dopravní fakulta Jana Pernera
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
1,5 roku
P K
NMgr
1,5

Co tě naučíme?
Získáš potřebné teoretické znalosti v oblastech:
Teorie návrhu kovových mostů, teorie návrhu masivních a železobetonových mostů, silnice a dálnice, železniční stanice, městské komunikace, stavba letišť atd.

Naučíš se dovednosti, bez kterých se neobejdeš:
- Výpočty související s návrhem a projekcí dopravních staveb
- Konstrukční zásady navrhování mostních objektů a propustků
- Modelování dopravních staveb (metoda konečných prvků)
- Výpočty deformací konstrukcí
- Stavba a údržba letišť, jejich uspořádání apod.


Aby ses v praxi neztratil, připravili jsme pro tebe:
Odborné exkurze, odborné praxe a stáže, zadávání diplomových prací ve spolupráci s firmami z uvedených oblastí, účasti odborníků z praxe na výuce odborných předmětů, podílení se na realizaci výzkumných projektů řešících konkrétní problémy a úkoly apod.

Čím budeš?

Práci najdeš na následujících pozicích:
- Střední management v konstrukčních, projektových a výzkumných organizacích
- Manažerské pozice ve stavebnictví
- V managementu státní správy

Po splnění podmínek, které jsou definovány zákonem č. 360/1992 Sb., můžeš jako absolvent vykonat zkoušky pro způsobilost autorizovaného inženýra ve výstavbě.