Obor

Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P
NMgr
2

Co tě naučíme?
Poskytneme ti širokou škálu vědomostí, především z chemicko-technologického principu zpracování fytomasy, z výroby a zpracování papíru a dalších papírenských výrobků a jejich testování, z nauky o celulózových materiálech, a také z principů využití papíru v polygrafii (zahrnující chemii a morfologii dřeva). Naučíme tě disciplíny, při kterých získáš praktické zkušenosti na poli speciálního inženýrství, ochrany životního prostředí a řešení ekologických problémů spojených s výrobou papíru.

Čím budeš?
Jako absolvent studijního programu získáš vzdělání vhodné pro práci v průmyslových podnicích, laboratořích, výzkumných ústavech, ale i v menších soukromých firmách a institucích, které působí v oblasti chemického, celulózo-papírenského, dřevařského, či zpracovatelského průmyslu. Díky své kvalifikaci budeš mít předpoklady pro výkon řady profesí na úrovni středního managementu. Můžeš také zdokonalovat své vědomosti při dalším studiu některého z doktorských studijních programů, které naše fakulta nabízí.

Obrázek obor: 2808T015