Obor

Anorganická a bioanorganická chemie

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P
NMgr
2

Co tě naučíme?
Jako absolvent studijního oboru Anorganická a bioanorganická chemie plně pochopíš vztahy mezi strukturou látky a jejími statickými a dynamickými vlastnostmi. Naučíme tě, že anorganická a bioanorganická chemie nejsou izolované obory, ale že se přirozeně prolínají s dalšími chemickými a nechemickými vědními disciplínami. Dostane se ti vzdělání zejména v oblasti pokročilé anorganické chemie, dále např. z teoretických základů molekulové a krystalové chemie, metod výzkumu struktury látek či chemie organokovových sloučenin.

Čím budeš?
Díky širokému záběru výuky na naší fakultě se budeš moci rychle přizpůsobit měnícímu se pracovnímu trhu a také svým vlastním potřebám. To proto, aby ses ve své budoucí profesi jednoduše uplatnil a také se v ní cítil dobře. Absolvováním studia získáš kvalifikační předpoklady pro výkon odborné řídící funkce a vědecko-výzkumnou činnost ve výzkumných ústavech. Své místo najdeš nejenom v oblasti vrcholového managementu, ale také v podnicích chemického, farmaceutického nebo potravinářského průmyslu jako odborný technický pracovník.

Obrázek obor: 1401T001