Obor

Anglický jazyk pro odbornou praxi + Slavistická studia zemí Evropské unie (dvouoborové studium)

Fakulta
Fakulta filozofická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Dle vybraného jazykového modulu se naučíš vše o reáliích, dějinách a kultuře příslušné evropské země (Polsko, Slovinsko, Bulharsko nebo Chorvatsko). Vzděláním v oblasti slavistických studií se vybavíš skvělou znalostí vybraného slovanského jazyka. Během studia se můžeš navíc učit jazyk přímo od rodilých mluvčích, protože jsou pro tebe připraveny semestrální studijní výjezdy do zahraničí. Navíc získáš perfektní znalost anglického jazyka, bez níž se neobejdeš v žádné firmě nebo instituci.

Čím budeš?
Připravíme tě především na uplatnění v praxi ve sférách turistických a obchodních: turistický ruch, management v rámci firem podnikajících v dané jazykové oblasti, instituce EU, neziskový sektor apod. Součástí studia je alespoň jeden semestrální pobyt na příslušné zahraniční univerzitě, odpovídající zvolenému jazyku. Díky kombinaci výborných znalostí slovanského jazyka a angličtiny získáš velmi dobré uplatnění jak v domácích institucích, tak i těch v EU.