Obor

Anglický jazyk pro odbornou praxi + Filozofie (dvouoborové studium)

Fakulta
Fakulta filozofická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Studiem Anglického jazyka pro odbornou praxi tě vybavíme potřebnou úrovní komunikačních dovedností v ústním i psaném projevu. Získáš cenné informace v oblasti lingvistické, literární a kulturní a teoretických i praktických poznatků ve sféře odborného překladu. Seznámíš se také se základy ekonomicko-správních disciplín tak, abys dokázal pracovat s tematicky zaměřenými texty. Obor Filozofie ti poskytne rozšíření vědomostí týkajících se klasických filozofických témat, a tím rozvine i tvé systematické myšlení, práci s odbornými prameny a kritické myšlení.

Čím budeš?
Po úspěšném dokončení studijního oboru se uplatníš v orgánech státní správy a samosprávy, soukromých zahraničních firmách, obchodních firmách a agenturách provozujících překladatelskou činnost. Díky kombinaci s filozofií získáš obecný vhled a dílčí znalosti výchovy a vzdělávání a podrobnější znalosti problematiky školské politiky a školského managementu. Dalším možným uplatněním je tedy výchovně-vzdělávací činnost a případně působení v neziskových organizacích.