Obor

Anglický jazyk pro odbornou praxi

Fakulta
Fakulta filozofická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Studiem oboru Anglického jazyka pro odbornou praxi se naučíš komunikovat v anglickém i českém jazyce na vynikající úrovni. Získáš potřebné vědomosti z lingvistické, literární i kulturní oblasti a také poznatky z oblasti odborného překladu a tlumočení. Díky praktickým překladatelským dovednostem a základům z ekonomicko-správních disciplín zvládneš pracovat s anglickými texty z různých oblastí.

Čím budeš?
Jako absolvent budeš mít odpovídající komunikativní schopnosti v anglickém jazyce, překladatelské dovednosti a základní orientaci v odborných předmětech jako je management, marketing nebo právo. Získáš široké uplatnění například v překladatelských agenturách a redakcích, v administrativě, ve státní správě a samosprávě, v podnicích zabývající se zahraničními styky, v obchodních firmách či kulturních nadacích – tedy všude, kde je zapotřebí dokonalá znalost anglického jazyka.