Obor

Analytická chemie

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P
NMgr
2

Co tě naučíme?
Studiem Analytické chemie získáš především teoretický přehled a laboratorní praxi moderních instrumentálních analytických metod, což se žádá od předních odborníků v tomto oboru. Budeš velmi úzce seznámen se základy anorganické analýzy a dostane se ti ucelené praktické výuky v oblasti analýzy organických sloučenin pomocí separačních, elektroanalytických a spektrálních metod.

Čím budeš?
Poskytneme ti odborné vzdělání tak, aby ses stal opravdovým profesionálem v oboru. Jako vysoce kvalifikovaný odborný pracovník budeš mít předpoklady pro uplatnění jak ve výrobních technických závodech, tak v základním a aplikovaném výzkumu. Díky širokému záběru ve výuce specializovaných předmětů se budeš moci uplatnit i mimo ryze chemické obory, např. ve vedení kontrolních laboratoří, ve vysoce specializované výrobě, případně v inspekčních orgánech (ve státní i veřejné sféře).

Obrázek obor: 1403T001