Co chceš studovat?

Obory

P K NMgr 2
Jen těžko můžeme zavírat oči před rozmachem moderních informačních technologií. Není tomu jinak ani ve veřejné správě, a proto je ve většině úřadů a firem velká poptávka po odbornících na ICT se znalostí ekonomie a práva, který je schopen analyzovat data a využívat nové technologie při řízení a rozhodování.
Více informací ➜
P NMgr 2
Máš zájem stát u přípravy strategických rozvojových plánů regionu? Chceš se stát jednou z řídících osobností státní správy či samosprávy s regionální působností či dokonce míříš do výkonných orgánů EU? Pokud ano, vyber si studium oboru Regionální rozvoj.
Více informací ➜
P K NMgr 2
Baví tě ekonomika? Zajímá tě fungování státní správy? Pak tě jistě zaujme obor Ekonomika ve veřejném sektoru. Pronikneš do problematiky veřejných rozpočtům či správy majetku. A současně získáš předpoklady pro výkon odborného poradce.
Více informací ➜
P K NMgr 2
Chceš umět řídit firmu? Pak je obor Ekonomika a management pro tebe to pravé. Naučíš se, jak funguje firma, osvojíš si základní ekonomické a manažerské dovednosti, znalosti obchodu a marketingu.
Více informací ➜
P K NMgr 2
Chceš získat kvalitní vědomosti pro uplatnění v oblasti finančního sektoru, přidat se k desítkám našich úspěšných absolventů, kteří vykonávají zajímavou a i finančně atraktívní profesi v komerčních pojišťovnách, bankách, investičních společnostech a jiných finančních institucích? Studuj navazující magisterský program Ekonomika a management a v něm specializaci Management finančních institucí.
Více informací ➜
P K NMgr 2
Chceš se dozvědět více znalostí z oblasti konkurenčního zpravodajství, soukromých detektivních služeb, informačních a komunikačních technologiích a zároveň se orientovat v systémových, ekonomických a právních vědách? Pak si vyber specializaci Informační a bezpečnostní systémy v navazujícím magisterském studijním programu Informatika a systémové inženýrství.
Více informací ➜
P K PhD 4
Univerzita Pardubice a Univerzita Hradec Králové vytvořily společný program doktorského studia "Aplikovaná informatika". Studijní obor je zaměřen na ovládnutí vědeckých metod výzkumu a vývoje systémů založených na využití informačních technologií na sběr, přenos, uchovávaní a zpracovaní dat, informací a znalostí. V rámci studia se sledují otázky návrhu, realizace, vyhodnocování, používaní a údržby systémů, jejichž základem je počítač v různých aplikačních doménách informatiky.
Více informací ➜
P K PhD 3
Studijní obor se opírá o dvě základní vědecké disciplíny, a to "veřejná ekonomie" a "regionální ekonomie". Navrhovaný doktorský studijní program reflektuje potřeby vznikajícího evropského ekonomického regionu, jehož integrační specifika determinují i výkon veřejné správy, resp. řízení veřejného sektoru na úrovni státní, ale i na úrovni samosprávných územních celků. Současně akcentuje i dynamický rozvoj informačních a komunikačních technologií využívaných při řízení rozvoje regionů.
Více informací ➜
P K PhD 3
Studijní obor se opírá o dvě základní vědecké disciplíny, a to Teorie a metody řízení a Znalostní management. Tyto disciplíny z oblasti managementu jsou doplněny disciplínou Ekonomie zahrnující vybrané oblasti mikroekonomie a makroekonomie. Důraz je také kladen na zvládnutí metodologie vědy a základy vědecké práce.
Více informací ➜