Informace k přijímačkám na DFJP

 

Přihlas se

1

Podle oboru, který sis vybral/a se přihlas na Univerzitu Pardubice

Přihlášku ke studiu lze podat:

Podat přihlášku můžeš na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Poplatek ve výši 500,– Kč se hradí bankovním převodem, on-line platební kartou nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Specifickým symbolem platby u e-přihlášky je oborové číslo uchazeče vygenerované při podání e-přihlášky. Registraci e-přihlášky lze po přijetí platby následně na stejné internetové adrese zkontrolovat. Přihláška se netiskne a na fakultu nezasílá.

 

Uhrad' poplatek

2

Za každou přihlášku je potřeba poslat poplatek na účet Univerzity Pardubice

Platbu 500,- Kč je třeba poukázat na účet Univerzity Pardubice:
Komerční banka č. ú. 37030561/0100

Variabilní symbol:
5920

konstantní symbol:
• 379 pro složenku
• 308 pro bezhotovostní převod

 

Dolož dokumenty

3

K přihlášce je potřeba doložit některé dokumenty

Bakalářský studijní program:
  • Pošli ověřené kopie maturitního vysvědčení a konečného vysvědčení z posledního ročníku střední školy nejdéle do 15. 6. 2018. Upozornění: Požadované dokumenty musí být k 15. 6. 2018 na studijním oddělení DFJP (nikoliv jen k tomuto datu odeslány) .

Navazující magisterský program:

 

Přijd' na přijímačky

4

A teď už přijímačky, podívej se, co tě čeká

Podmínky pro přijetí do bakalářského studijního programu
  • ukončení úplného středního všeobecného nebo úplného středního odborného vzdělání maturitní zkouškou,
  • dodání ověřených kopií maturitního vysvědčení a konečného vysvědčení z posledního ročníku střední školy do 15. 6. 2018

 

 

Dny otevřených dveří

Tady se dozvíš vše osobně

Dny otevřených dveří:
11. listopadu 2017 a 30. ledna 2018
Pardubice – Stavařov od 9.00 hodin

 

Důležité termíny

Co si napsat do kalendáře

Důležitá data:
Den otevřených dveří: 11. 11. 2017 a 30. 1. 2018
Bakalářské studium:
podávání přihlášek do 31. 5. 2018
dodání maturitního vysvědčení a vysvědčení z posledního ukončeného ročníku do 15. 6. 2018
kurz matematiky a fyziky pro přijaté uchazeče pro akademický rok 2018/2019 bude 4. 9. až 8. 9. 2018

Navazující magisterské studium:
podávání přihlášek 1. 6. 2018 – 15. 8. 2018

 

Přípravné kurzy

Připravíme tě na přijímačky

Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium
Vzhledem k pozitivním zkušenostem již poněkolikáté pro nové studenty připravujeme kurz matematiky a fyziky. Chceme ti tak dát prostřednictvím speciálního kurzu vedeného našimi pedagogy možnost projít látku prvního semestru s důrazem na ty části, jejichž znalost je pro další studium matematiky a fyziky na naší fakultě nevyhnutelná.

 

Výsledky přijímaček

A teď jen, jak to dopadlo

Výsledky přijímacího řízení:
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách - pro bakalářské studium do 25. 6. 2018, pro navazující magisterské studium do 7.9.2018.
Můžeš se rozhodnout, jakou formou chceš dostat rozhodnutí o přijetí. Pokud si na přihlášce zaškrtneš souhlas s elektronickým doručováním, budeš si moct stáhnout (po zadání svého rodného čísla bez lomítka nebo univerzitního čísla uchazeče) své rozhodnutí online. Pokud souhlas s elektronickým doručováním podepsat nechceš, pošleme ti ho doporučeně do vlastních rukou domů do 21. 7. 2018 (bakalářské studium) nebo ho dostaneš přímo na zápisu (navazující magisterské studium).

 

Zápisy

Už jen zápis

Zápis ke studiu:
A už jen poslední krok k tomu, aby ses stal skutečným studentem DFJP - musíš se dostavit na zápis.
Zápisy do bakalářského studia budou v týdnu od 20. 8. 2018. Zápisy do navazujícího magisterského studia se budou konat 12. a 13. 9. 2018. Přesnější informace budou zveřejněny dodatečně.