Informace k přijímačkám na DFJP

 

Přihlas se

1

Podle oboru, který sis vybral/a se přihlas na Univerzitu Pardubice

Přihlášku ke studiu lze podat:

Podat přihlášku můžeš na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Poplatek ve výši 500,– Kč se hradí bankovním převodem, on-line platební kartou nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Specifickým symbolem platby u e-přihlášky je oborové číslo uchazeče vygenerované při podání e-přihlášky. Registraci e-přihlášky lze po přijetí platby následně na stejné internetové adrese zkontrolovat. Přihláška se netiskne a na fakultu nezasílá.

 

Uhrad' poplatek

2

Za každou přihlášku je potřeba poslat poplatek na účet Univerzity Pardubice

Platbu 500,- Kč je třeba poukázat na účet Univerzity Pardubice:
Komerční banka č. ú. 37030561/0100

Variabilní symbol:
5920

konstantní symbol:
• 379 pro složenku
• 308 pro bezhotovostní převod

 

Dolož dokumenty

3

K přihlášce je potřeba doložit některé dokumenty

Bakalářské studium - 1. kolo
Podávání přihlášek + zaplacení poplatku do 31. 5. 2018

 

Přijd' na přijímačky

4

A teď už přijímačky, podívej se, co tě čeká

Bakalářské studium:
O přijetí rozhodne děkan na základě struktury maturitních předmětů, výsledků u maturity a výsledků z posledního ročníku střední školy dle dodaných vysvědčení.
Magisterské studium:
Pořadí uchazečů bude stanoveno podle hodnocení bakalářské práce, výsledku státní závěrečné zkoušky a podle průměru v bakalářském studiu. Bodové hodnocení je popsáno na webových stránkách fakulty v sekci Studium/Pro uchazeče.

 

 

Dny otevřených dveří

Tady se dozvíš vše osobně

Dny otevřených dveří:
10. listopadu 2018 a 30. ledna 2019
Pardubice – Stavařov od 9.00 hodin

 

Důležité termíny

Co si napsat do kalendáře

Důležitá data:
Bakalářské studium - 1. kolo - ukončeno!
podávání přihlášek + zaplacení poplatku: do 31. 5. 2019Navazující magisterské studium:
podávání přihlášek do 15. 8. 2019

 

Přípravné kurzy

Připravíme tě na přijímačky

Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium
Vzhledem k pozitivním zkušenostem již poněkolikáté pro nové studenty připravujeme kurz matematiky a fyziky. Chceme ti tak dát prostřednictvím speciálního kurzu vedeného našimi pedagogy možnost projít látku prvního semestru s důrazem na ty části, jejichž znalost je pro další studium matematiky a fyziky na naší fakultě nevyhnutelná.

 

Výsledky přijímaček

A teď jen, jak to dopadlo

Výsledky přijímacího řízení:
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách - pro1. kolo bakalářského studia do 25. 6. 2018, pro 2. kolo bakalářského studia do 18. 9. 2018, pro magisterské studium do 7. 9. 2018.


Můžeš se rozhodnout, jakou formou chceš dostat rozhodnutí o přijetí. Pokud si na přihlášce zaškrtneš souhlas s elektronickým doručováním, budeš si moct stáhnout (po zadání svého rodného čísla bez lomítka nebo univerzitního čísla uchazeče) své rozhodnutí online. Pokud souhlas s elektronickým doručováním podepsat nechceš, pošleme ti ho doporučeně do vlastních rukou domů do 21. 7. 2018 (bakalářské studium - 1. kolo) nebo ho dostaneš přímo na zápisu (bakalářské studium - 2. kolo, magisterské studium).

 

Zápisy

Už jen zápis

Zápis ke studiu:
A už jen poslední krok k tomu, aby ses stal skutečným studentem DFJP - musíš se dostavit na zápis do prvního ročníku.
Bakalářské studium - 1. kolo: 21. - 23. 8. 2018
Bakalářské studium - 2. kolo: 19. - 20. 9. 2018
Magisterské studium: 12. - 13. 9. 2018.
Přesné informace včetně harmonogramu jednotlivých oborů najdeš na stránkách fakulty