Hodnocení a analýza potravin

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Získáš především teoretické znalosti matematiky, chemie, biologie, obecné mikrobiologie a biochemie, doplněné o praktické dovednosti z oblasti využívání výpočetní techniky, chemického inženýrství, ekonomiky a managementu. Nedílnou součástí studia je také ovládání odborného anglického jazyka, používaném v chemickém a potravinářském průmyslu.

Na čem nám záleží?
Našim společným cílem je úspěšné dokončení studia a dobré uplatnění získaných zkušeností na trhu práce v některé z profesí v oblasti potravinářského a chemického průmyslu. Díky interdisciplinárnímu způsobu vzdělávání, které naše fakulta poskytuje, budeš schopen přizpůsobit se změnám v požadavcích a potřebách zaměstnavatelů velmi rychle.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.

Obrázek obor: 2901R003