Dopravní stavitelství

Fakulta
Dopravní fakulta Jana Pernera
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
1,5 roku
P K
NMgr
1,5

Co tě naučíme?
Získáš potřebné teoretické znalosti v oblastech:
Teorie návrhu kovových mostů, teorie návrhu masivních a železobetonových mostů, silnice a dálnice, železniční stanice, městské komunikace, stavba letišť atd.

Naučíš se dovednosti, bez kterých se neobejdeš:
- Výpočty související s návrhem a projekcí dopravních staveb
- Konstrukční zásady navrhování mostních objektů a propustků
- Modelování dopravních staveb (metoda konečných prvků)
- Výpočty deformací konstrukcí
- Stavba a údržba letišť, jejich uspořádání apod.


Aby ses v praxi neztratil, připravili jsme pro tebe:
Odborné exkurze, odborné praxe a stáže, zadávání diplomových prací ve spolupráci s firmami z uvedených oblastí, účasti odborníků z praxe na výuce odborných předmětů, podílení se na realizaci výzkumných projektů řešících konkrétní problémy a úkoly apod.

Čím budeš?

Práci najdeš na následujících pozicích:
- Střední management v konstrukčních, projektových a výzkumných organizacích
- Manažerské pozice ve stavebnictví
- V managementu státní správy

Po splnění podmínek, které jsou definovány zákonem č. 360/1992 Sb., můžeš jako absolvent vykonat zkoušky pro způsobilost autorizovaného inženýra ve výstavbě.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.